زبان

مهم­ترین ویژگی زبان انسان دو ساختی بودنِ آن است. در زبان­های انسانی یک بار صداهای بی معنی با هم ترکیب می شوند و ساخت های نقش دار یا معنی داری را می سازند که به آن ها نشانه می گوییم . ادامه مطلب

زبان
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری ادامه مطلب

دعوت به همکاری
نمایش 1 تا 2 از 2 پست